VarausehdotVARAUSEHDOT

Noudatamme lomamökkien tilaamisessa, varaamisessa ja peruutuksissa seuraavia ehtoja:


VARAAMINEN JA MAKSU

Varauksen tehtyään asiakas saa pankkisiirtolomakkeet ennakko- ja loppumaksua varten. Ennakkomaksun suuruus on 100 euroa/viikko. Ennakkomaksu on suoritettava 14 vrk kuluessa laskun päiväyksestä. Loppusuoritus on maksettava 4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava heti. Viikonloppu- ja vuorokausivarauksissa vuokra maksetaan kokonaisuudessaan heti.


PERUUTUKSET

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut omistajalle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa aikaisemmin kuin 21 päivää ennen vuokra-ajan alkamista pidetään peruutuskuluina 100 euroa/varaus. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 päivää ennen varauksen alkamista veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa, että lomakohde saadaan vuokratuksi toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Tapahtumasta on ilmoitettava omistajalle viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selitys.Mikäli edellämainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin.


MYYJÄN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure) voi lomakohteen omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Edellä mainitusta syystä irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


AVAINTEN LUOVUTUS

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ennakkoon sovitulla tavalla. Asiakkaan on ilmoitettava hyvissä ajoin saapumisajankohta. Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00. Vuokra-ajan päätyttyä avaimet luovutetaan omistajalle, ellei toisin ole sovittu.


OLESKELU LOMAMAJASSA

Lomamajan vuokraan kuuluu lomamajan, saunan ja veneen vapaa käyttöoikeus. Vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, sähkö ja tarvittavat polttopuut. Liinavaatteet saatavissa lisähintaan. Tupakointi sisätiloissa ei ole sallittua. Lomamajan siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu on omistajalla oikeus periä 80 euron suuruinen siivousmaksu. Jäteastia ja tuhka-astia sijaitsevat parkkipaikalla.


VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon.


HENKILÖMÄÄRÄ

Lomamajaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varattaessa on sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöistä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen omistajan kanssa.


LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten tuominen lomamajoille ei ole sallittua.


VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi loman aikana omistajalle.